Thứ Ba, ngày 27 tháng 9 năm 2011

vXác định cường độ chịu nén của gạch

3. Xác định cường độ chịu nén của gạch bê tông tự chèn (TCVN
6476:1999):can dien tu 
a. Ý nghĩa của cường độ chịu nén của gạch bê tông tự chèn:
Cường độ chịu nén là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá mác và chất lượng
của gạch, vì vậy cần phải xác định chỉ tiêu này.
b. Dụng cụ và thiết bị thử:Để có thêm thông tin về các dịch vụ nâng ngựcnâng mũivá màng trinhthẩm mỹ vùng kínthẩm mỹ môithẩm mỹ mắtthẩm mỹ khuôn mặtthu hẹp âm đạo…  và được tư vấn cụ thể về các dịch vụ xin quý khách hàng liên hệ tại đây.
-Máy ép thủy lực (hình 1-5);
-Bay và dụng cụ trộn vữa
c.Chuẩn bị mẫu thử:
Chuẩn bị mẫu thử theo trình tự sau:
-Lấy 5 mẫu viên gạch nguyên.
-Dùng xi măng theo tiêu chuẩn TCVN6260 : 1997 và nước để trộn hồ xi
măng có độ dẻo tiêu chuẩn.
-Trát hồ xi măng lên hai mặt chịu nén (mặt trên và dưới của mẫu). Dùng các
miếng kính để là phẳng hồ xi măng sao cho không còn vết lõm và bọt khí. Chiều
dày lớp hồ xi măng không lớn hơn 3mm. Hai mặt trát phải phẳng và song song
nhau.
-Các mẫu được đặt trong phòng thí nghiệm không ít hơn 72 giờ.
Lưu ý:
Khi nén, mẫu ở trạng thái ẩm tự nhiên. Khi cần thử nhanh có thể dùng xi
măng nhôm hoặc thạch cao khan để trát mặt mẫu. Sau đó mẫu thử được đặt trong
phòng thí nghiệm không ít hơn 16 giờ rồi đem thử.
d.Tiến hành thử:
Tiến hành thử theo trình tự sau:10

Thứ tự
mẫu thí
nghiệm
dài(cm)

Diện tích
mặt cắt
2
F(cm )Lực phá
hoại mẫu P
(daN)Cường độ
chịu nén Rn
2
(daN/cm )Ghi
chú

Thứ tự
mẫu thí
nghiệm
Kích thước mẫu
thử (mm)
Diện tích
mặt cắt
2
F(cm )
Lực phá
hoại mẫu P
(daN)
Cường độ
chịu nén Rn
2
(daN/cm )
Ghi
chú
Chiều
Chiều
rộng(cm)
1
5


 
-Áp 2 má ép vào mặt trên và mặt dưới mẫu thử và đặt trên thớt dưới của máy
nén sao cho tâm hai má ép trùng với tâm thớt nén.
-Tăng tải, tốc độ tăng tải phải đều và bằng 0,6 N/mm2 6 0,2 N/mm2.s cho tới
khi mẫu bị phá hoại.
e. Tính kết quả:
Cường độ nén (Rn) của mẫu thử được tính bằng N/mm2, theo công thức:


R n = á


Pn
Fn


(daN / cm 2 )


Trong đó:
Pn - lực nén phá huỷ mẫu, tính bằng N;
Fn - Diện tích má ép, tính bằng mm2;
á - Hệ số phụ thuộc chiều cao mẫu thử .
Tuỳ theo chiều cao mẫu thử, giá trị hệ số á được lấy như sau:
á = 1,00 khi chiều cao mẫu thử nhỏ hơn 70mm;
á = 1,20 khi chiều cao mẫu thử bằng 70mm đến 90mm;
á = 1,18 khi chiều cao mẫu thử lớn hơn 90mm.
Tính trung bình cộng các kết quả thử. Loại bỏ giá trị có sai lệch lớn hơn 15%
so với giá trị trung bình. Kết quả cuối cùng là giá trị trung bình cộng của các giá trị
hợp lệ còn lại, chính xác tới 0,1N/mm2.
Các chỉ tiêu cơ lý được xác định khi mẫu đã đủ 28 ngày kể từ ngày sản xuất.
f. Báo cáo kết quả thí nghiệm:
Báo cáo kết quả thí nghiệm theo mẫu dưới đây (bảng 1-7)
BảnĐể có thêm thông tin về các dịch vụ nâng ngựcnâng mũivá màng trinhthẩm mỹ vùng kínthẩm mỹ môithẩm mỹ mắtthẩm mỹ khuôn mặtthu hẹp âm đạo…  và được tư vấn cụ thể về các dịch vụ xin quý khách hàng liên hệ tại đây.g 1-7

Cường độ chịu nén trung bình của gạch bê tông tự chèn: Rn=----------
daN/cm2can dien tu 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét